Η εταιρεία


Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (Dipl. Ing.) απόφοιτος του Universität Stuttgart

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από έμπειρους συνεργάτες με πολύχρονη εμπειρία διαφόρων ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, εργοδηγοί, ειδικευμένοι τεχνίτες πιστοποιημένοι για εργασίες διυλιστηρίων και τεχνικών έργων αυξημένης δυσκολίας και κινδύνου.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στα Μέγαρα Αττικής έκτασης 16.500m2 διαθέτουμε ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και μόνιμη βάση συντήρησης μηχανημάτων. Ο εξοπλισμός μας εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες καινοτόμες διατάξεις κατασκευασμένες αποκλειστικά για τις ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε τεχνικού έργου.

Η ιδιαίτερη τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό μας έχει οδηγήσει στην επιτυχή κατασκευή συστημάτων injection, αγκυρίων και υποστυλώσεων και στην υλοποίηση εξειδικευμένων έργων χωρίς την παρουσία τρίτων.