Φιλοσοφία

coverpage-3Η ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των κατασκευών βασιζόμενη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Με έδρα τα ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα οι δραστηριότητές μας εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία καλύπτουμε όλο τον κατασκευαστικό κύκλο και πραγματοποιούμε έργα οποιαδήποτε κλίμακας ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, όπως κατοικίες, διατηρητέα, ναούς, κωδωνοστάσια, πέτρινες και σύγχρονες γέφυρες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, εμπορικά κέντρα, φράγματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, καταστήματα, λιμενικά έργα και μουσεία. Με ειδίκευση στις ενισχύσεις έχουμε υλοποιήσει απαιτητικά και σύνθετα έργα στον τομέα των λιθοδομών, σκυροδέματος, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών, στεγανώσεων, υποστυλώσεων, πυροπροστασίας και υποθεμελίωσης. Η εταιρεία εκπονεί επιβλέψεις και μελέτες, που υποστηρίζουν την κατασκευή και επιλέγει πάντα την value for money λύση.

Ιδιαιτερότητα της ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ αποτελεί η ποικιλομορφία των έργων σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες εκτέλεσης τους με εργασίες σε δύσβατες περιοχές, σε μεγάλο ύψος, καθώς και υποβρύχιες. Πολλά από αυτά τα έργα εκτελούνται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και δεν επαναλαμβάνονται λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών, καθώς και των ιδιαζόντων συνθηκών.

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στις εξελίξεις, αλλά και αξιολογώντας παλιότερες τεχνικές, που είναι ξανά επίκαιρες, ισορροπούμε ανάμεσα σε τεχνολογία και παράδοση και επιλέγουμε τη βέλτιστη τεχνική σε κάθε περίπτωση πάντα με σεβασμό στην υπάρχουσα κατασκευή.

Ο έλεγχος όλου του φάσματος της κατασκευής με know-how, η ανάλυση των ρίσκων, η ακριβής κοστολόγηση, η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, καθώς και η εμπρόθεσμη και επιτυχής εκτέλεση των έργων, που μας ανατέθηκαν δημιούργησε ένα εξαιρετικό ιστορικό με αποκλειστικά πετυχημένες συνεργασίες και ευχαριστημένους πελάτες.