Λιθόκτιστη κατοικία στη Νέα Ιωνία

Σύνταξη Μελέτης και Κατασκευή

Σχετικά με το έργο: Η λιθόκτιστη διώροφη κατοικία βρίσκεται στη Νέα Ιωνία και κατασκευάστηκε περίπου το 1930. Λόγω εγκατάλειψης για μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσίαζε στατικά βλάβες και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές του εγκαταστάσεις ήταν απαρχαιωμένες.

Η ανακατασκευή του σχεδιάστηκε με βάση τη διατήρηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα σε συνδυασμό με τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αισθητικά αναβαθμισμένης εκδοχής της κατοικίας. Οι χώροι διημέρευσης έχουν ενοποιηθεί δημιουργώντας μια open space κάτοψη για την

Για τη δημιουργία μονολιθικότητας κατασκευάστηκε εσωτερικά μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) και η πλάκα του Α΄ ορόφου έγινε από σύμμικτη κατασκευή. Ενισχύθηκαν τα ξύλινα ζευκτά της στέγης και τοποθετήθηκε θερμομόνωση και υγρομόνωση. Για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των οικοδομικών της κατοικίας κατασκευάστηκαν νέα επιχρίσματα.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τοποθετήθηκε αντλία θερμότητας και ενδοδαπέδια θέρμανση. Όλα τα κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νέα ξύλινα διατηρώντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου, αλλά με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.