Άννα Γκόρη

Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 45480