Γεώργιος Τζανέτος

Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 29831

Συνεργάτης στις εταιρείες “ΕΤΑΝ” Α.Ε. και “ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ” Α.Ε. 1982

Ιδρυτικό μέλος της “ΣΤΕΠ” Α.Ε. μαζί με τον Βουρδέρη Α. και τον Φρούσσο Α.

Ιδρυτικό μέλος της “ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ Α. ΤΖΑΝΕΤΟΣ Γ.” Α.Ε. μαζί με τον Βουρδέρη Α.