Κωνσταντίνος Τζανέτος

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με ειδίκευση στη διαχείριση τεχνικών έργων

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) με αριθμό μητρώου 134957